Už od roku 2006 Vám rozumieme a robíme Vaše životy viacjazyčné. Poskytujeme komplexné služby v oblasti jazykového vzdelávania a prekladov/tlmočenia. Poskytujeme outsourcing firemného jazykového vzdelávania po celom Slovensku.  Vďaka kvalite a efektivite našich kurzov sa neustále rozrastáme a rozširujeme.

Jazykové vzdelávanie (jazykové kurzy pre firmy) od VEVE,s.r.o. už pomohlo tisíckam klientov. Min. 80% z nich sme získali pozitívnymi referenciami. Otvárame nové, firemné jazykové kurzy, individuálne skupiny, tvoríme preklady, zabezpečujeme tlmočenie. Pre firmy a ich zamestnancov učíme európske i exotické jazyky. Radi zodpovieme vaše otázky. 

kvalitní lektori

Príprava firemného kurzu je pre nás veľmi dôležitá. Asi tak, ako synchronizácia lektora a študenta. Práve výberu vhodného typu lektora venujeme patričný čas.

makáme s vami

My Vás chceme naučiť učiť sa! Tým racionálnejším typom vysvetľujeme súvislosti, tým intuitívnejším typom nevysvetľujeme nič, iba ich intuitívne posúvame vpred.

musí to byť zábava

No stress, just fun! Spojíme tambuilding s hodinou cudzieho jazyka. PSYCHOHYGIENA je tak dôležitá pre zamestnanca. Na našich hodinách sa "očistíte" a zároveň "nabalíte" novými vedomosťami, ktoré doma s našou podporou spracujete.

široká ponuka kurzov

Tvoríme pre Vás zahraničné jazykové prostredie - široká ponuka jazykov a lektorov pre rôzne jazykové úrovne

Zistite ako pracujeme

Konzultujeme s klientmi individuálne požiadavky na systém vzdelávania a podľa cieľov klienta - spoločnosti nastavujeme:
  • pravidlá výučby
  • parametre kurzov
  • spôsob sledovania efektivity a spokojnosti
  • formu administratívneho zabezpečenia.
  • Týždenný časový rozvrh navrhuje klient. Tento časový objem môže byť realizovaný 45 min./60 min. vyučovacími hodinami.
  • Priebežné hodnotenie dosahovaných vedomostí je realizované v perióde 3 mesiacov. V súlade s výsledkami je navrhnuté zotrvanie zamestnanca v danom stupni, resp. jeho preradenie do nižšieho stupňa.
  • Záverečný vedomostný test po naplnení dohodnutého počtu vyučovacích hodín určí konečné hodnotenie jednotlivca potvrdené vydaným certifikátom.
Sledujeme spokojnosť študentov s kurzom, kontrolujeme kvalitu výučby a pracujeme na kontinuálnom rozvoji našich lektorov. Výstupy dohodnutou formou komunikujeme s klientom a spätnú väzbu predávame lektorom v rámci ich hodnotiacich rozhovorov.
  • telefonické/emailové overenie spokojnosti po 3 lekciách
  • 2x ročne anketa spokojnosti
  • osobný rozbor lekcie, predanie spätnej väzby a práca s rozvojovým plánom lektora
pre viac informácií nás kontaktujte na +421 918 184 369 alebo office@veve.sk