Vždy som túžila mať prácu, ktorej výsledkom je produkt. Pod pojmom produkt nemám na mysli iba hmotný predmet v rukách zákazníka, ale akákoľvek služba, ktorá dáva zmysel.
Keď sa ma niekto opýta: "Čo je produktom Vašej práce?", vždy chcem a musím odpovedať: 
"Produktom mojej práce je náš spokojný a usmiaty zákazník, ktorý sa teší, že sme spoločne s jeho vyvinutou snahou dospeli k cieľu."

80% zákazníkov sme nadobudli pozitívnymi referenciami, ktoré sa šíria rýchlosťou blesku. Tie negatívne tiež a preto robíme všetko pre to, aby na ne nebol dôvod. 

Po mnohých rokoch na trhu v oblasti vzdelávania, či už v štátnej alebo súkromnej sfére, si plne uvedomujem potrebu poskytnutia kvality. Metód prinesených zo zahraničia je mnoho, zákazník si môže vybrať v spleti rôznych produktov, ktoré sľubujú hlavne rýchlejší pokrok v jazyku. Slogany typu "My ťa to naučíme 4x rýchlejšie vyskakujú na nás z rôznych reklamných plôch. Otázkou je: "Je to naozaj tak?" Nie je to skôr o kooperácii študenta s lektorom, ale hlavne sebazapretie a sebadisciplína? Myslím, že vo fitness oblasti je to identické. Cvičiť s trénerom budem od rána do večera, ale kým neupravím životný štýl, ani tréner so mnou žiadne zázraky neurobí. Preto my vieme, že ste stále na začiatku v rovnakom cykle od strednej školy. My Vám neponúkame po stýkrát tie isté začiatky, my Vás chceme reálne posunúť ďalej. 

Bude mi cťou Vás spoznať a spoločne si dokážeme, že to naozaj je možné.     

Veronika Vörösová

"Snaha je snahou iba vtedy, keď to začína bolieť"​ 
​ - José Ortega Y Gasset -