Preklady

Úradné preklady, súdne preklady, overené preklady

Okrem výučby vybraných jazykov sme tu pre Vás aj v oblasti tlmočenia, prekladov a korektúry. K dispozícií je pre Vás pomerne široké portfólio tlmočníkov a prekladateľov, no i skúsených lingvistov s pôsobnosťou na celom Slovensku.

  • Našou veľkou devízou je flexibilita v doručovaní originálnych dokumentov úradných prekladov, ktoré promptne a načas vždy doručíme na požadovanú adresu zdarma. V prípade väčších vzdialeností Vám preklady pošleme poštou.
  • Ponúkame Vám úradné (súdne overené preklady s pečiatkou) a neúradné (bežné/odborné) preklady a tlmočenie, aj s expresným dodaním do 24 hodín podľa objemu. Spravidla môžete mať otázky v súvislosti s úradnými prekladmi, tie Vám veľmi radi zodpovieme osobne alebo telefonicky/emailom.
  • Pri prekladoch dbáme predovšetkým na správnosť, exaktnosť a zrozumiteľnosť. Dodržiavame jednotnosť terminológie. Vysoká úroveň znalostí morfológie, syntax, štylistiky a gramatiky u našich odborníkov je samozrejmosťou.
  • Našim klientom pomáhame vždy individuálne. Cena prekladu závisí od mnohých faktorov ako je objemnosť, odbornosť, termín dodania a jazyková kombinácia.
  • Našim klientom ponúkame 20% zľavu pre Fyzické osoby a Právnické osoby pri neuplatňovaní DPH.
  • Dokumenty Vám uchováme a spätne dohľadáme po dobu 10 rokov. Účtujeme iba za vystavenie kópií alebo opätovné overenie prekladov.
  • Preklady účtujeme na normostrany. Normostrana je 1800 znakov vrátane medzier na stranu. Cena zahŕňa aj grafickú úpravu textu, vrátane tabuliek, grafov, obrázkov…

Každé tlmočenie či preklad je vhodné prebrať vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru. Je potrebné si prejsť detaily- od terminológie, náročnosti až po objem tlmočenia/prekladania. Preto nám, prosím, zavolajte a spoločne si prejdeme Vaše požiadavky.

Pre viac informácií, cenovú ponuku alebo poslanie dokumentov na preklad nás kontaktujte TU.

Úradné preklady, súdne preklady, overené preklady

Nechajte to na nás. Popri práci učiteľa sme našich spolupracovníkov zapriahli i do jazykových prekladov a tlmočení. Spolupracujeme s veľkým počtom externých profesionálnych prekladateľov a tlmočníkov, ale i skúsených lingvistov vo všetkých svetových jazykoch v celej SR a Európe.

Každý preklad a tlmočenie musíme posudzovať individuálne (terminológia, odbornosť, objemnosť). Z tohto dôvodu nám prosím zavolajte alebo pošlite mail s náhľadom na preklad, ktorý okamžite spracujeme do prehľadnej cenovej ponuky. Všetky Vaše dokumenty sú pre nás striktne dôverné a dodržiavame princípy etického kódexu.

Ak preferujete osobný kontakt pri negociácii spolupráce a podmienok, radi Vás navštívíme v mieste pracoviska a Vaše požiadavky a predstavy si prejdeme osobne. Taktiež vyzdvihneme originály v prípade úradného prekladu.

Slovak language

for International Students and foreigners