Úradné, súdne a overené preklady

Okrem výučby vybraných jazykov sme tu pre Vás aj v oblasti tlmočenia, prekladov a korektúry. K dispozícií je pre Vás pomerne široké portfólio tlmočníkov a prekladateľov, no i skúsených lingvistov s pôsobnosťou na celom Slovensku.

  • Našou veľkou devízou je flexibilita v doručovaní originálnych dokumentov úradných prekladov, ktoré promptne a načas vždy doručíme na požadovanú adresu zdarma. V prípade väčších vzdialeností Vám preklady pošleme poštou.
  • Ponúkame Vám úradné (súdne overené preklady s pečiatkou) a neúradné (bežné/odborné) preklady a tlmočenie, aj s expresným dodaním do 24 hodín podľa objemu. Spravidla môžete mať otázky v súvislosti s úradnými prekladmi, tie Vám veľmi radi zodpovieme osobne alebo telefonicky/emailom.
  • Pri prekladoch dbáme predovšetkým na správnosť, exaktnosť a zrozumiteľnosť. Dodržiavame jednotnosť terminológie. Vysoká úroveň znalostí morfológie, syntax, štylistiky a gramatiky u našich odborníkov je samozrejmosťou.
  • Našim klientom pomáhame vždy individuálne. Cena prekladu závisí od mnohých faktorov ako je objemnosť, odbornosť, termín dodania a jazyková kombinácia.
  • Našim klientom ponúkame 20% zľavu pre Fyzické osoby a Právnické osoby pri neuplatňovaní DPH.
  • Dokumenty Vám uchováme a spätne dohľadáme po dobu 10 rokov. Účtujeme iba za vystavenie kópií alebo opätovné overenie prekladov.
  • Preklady účtujeme na normostrany. Normostrana je 1800 znakov vrátane medzier na stranu. Cena zahŕňa aj grafickú úpravu textu, vrátane tabuliek, grafov, obrázkov…

Viac detailov na:

www.uradnepreklady.sk