Online jazykové kurzy pre deti

Online hodiny so slovenskými i zahraničnými lektormi v jazykoch:

ANGLICKÝ, NEMECKÝ, ŠPANIELSKY, TALIANSKY, FRANCÚZSKY, RUSKÝ, SLOVENČINA PRE CUDZINCOV

Nezaháľame! My v jazykovej škole VEVE pre Vás prinášame online kurzy všetkých jazykov. Benefitom týchto kurzov je učenie sa Vami vybraného jazyka z pohodlia domova a bezpečne.

 • Skupinové a individuálne hodiny pre deti v každom veku
 • Kurikulum výučby navrhnuté tak, aby spĺňalo potreby detí vo veku 3 – 15 rokov
 • Vysoká flexibilita v čase, ktorý je prispôsobený Vašim potrebám
 • Skúšobná hodina v cene 14€ skupina/29€ individuál - aktuálne zadarmo - napíšte nám!

1. Predškolský program – dieťa bude schopné:

 • Pozdraviť sa a predstaviť sa, odpovedať na základné otázky zo života okolo seba
 • Farby, čísla, tvary, pesničky a tančeky
 • Rozoznávať písmená abecedy
 • Rozoznávať písmená abecedy
 • Použitie najbežnejších slov

2. Školský základný program – dieťa bude schopné:

 • Porozumieť a stavať jednoduché vety zo života okolo seba
 • Viesť jednoduché konverzácie s použitím zdvorilostných fráz, plniť základné úkony, napr. úkony v triede
 • Použiť základné modálne slovesá v zmysle schopností, dovolení a zákazov
 • Čítať a písať jednoduché, kratšie slová
 • Slovná zásoba z oblasti preferencií, hračiek, školských predmetov, zvieratiek...
 • Počúvať a opakovať frázy, slovnú zásobu po lektorovi

3. Školský „starters“ program – dieťa bude schopné:

 • Rozširovať predchádzajúce témy – rodina, zvieratká, preferencie...
 • Opisovať denné rutiny s použitím prítomného času
 • Objavovať všetky dostupné prítomné časy a tiež minulé javy
 • Opisovať ľudí a porovnávať ich
 • Otázky kvantity – koľko a za koľko?
 • Rozoznávať čas
 • Navigácia v priestore a meste
 • Písať a čítať zložitejšie tvary a slová

4. Školský „movers“ program – dieťa bude schopné:

 • Porozumieť a nasledovať väčšinu inštrukcií daných lektorom (Musíš toto, nesmieš tamto...)
 • Porozumieť iných hovoriacich o rodine, záľubách, výzore...
 • Používať prítomné časy a rozoznávať jednotlivé situácie
 • Rozprávať o budúcnosti s použitím budúceho času
 • Rozprávať a akciách v minulosti s použitím adekvátnych minulých časov
 • Porovnávať prídavné mená
 • Porozumieť krátkym príbehom a poviedkam, prerozprávať dej vlastnými slovami
 • Dopĺňať vynechané slová v texte

5. Školský „flyers“ program – dieťa bude schopné:

 • Používať všetky časy v jazyku na opísanie deja, faktov v prítomnosti, minulosti a budúcnosti
 • V jednoduchosti popísať problém
 • Používať základné podmienkové vety
 • Používať väčšinu modálnych slovies
 • Vymyslieť príbeh a prerozprávať dej
 • Porozumieť dlhším a zložitejším príbehom
 • Viesť hlbšiu konverzáciu na príbuzné témy

Online hodiny so slovenskými i zahraničnými lektormi v jazykoch:

ANGLICKÝ, NEMECKÝ, ŠPANIELSKY, TALIANSKY, FRANCÚZSKY, RUSKÝ, SLOVENČINA PRE CUDZINCOV

 • Skupinové a individuálne hodiny pre deti v každom veku
 • Kurikulum výučby navrhnuté tak, aby spĺňalo potreby detí vo veku 3 – 15 rokov
 • Vysoká flexibilita v čase, ktorý je prispôsobený Vašim potrebám
 • Skúšobná hodina 12 eur/60 min – napíšte nám!

1. Predškolský program – dieťa bude schopné:

 • Pozdraviť sa a predstaviť sa, odpovedať na základné otázky zo života okolo seba
 • Farby, čísla, tvary, pesničky a tančeky
 • Rozoznávať písmená abecedy
 • Použitie najbežnejších slov

2. Školský základný program – dieťa bude schopné:

 • Porozumieť a stavať jednoduché vety zo života okolo seba
 • Viesť jednoduché konverzácie s použitím zdvorilostných fráz, plniť základné úkony, napr. úkony v triede
 • Použiť základné modálne slovesá v zmysle schopností, dovolení a zákazov
 • Čítať a písať jednoduché, kratšie slová
 • Slovná zásoba z oblasti preferencií, hračiek, školských predmetov, zvieratiek...
 • Počúvať a opakovať frázy, slovnú zásobu po lektorovi

3. Školský „starters“ program – dieťa bude schopné:

 • Rozširovať predchádzajúce témy – rodina, zvieratká, preferencie...
 • Opisovať denné rutiny s použitím prítomného času
 • Objavovať všetky dostupné prítomné časy a tiež minulé javy
 • Opisovať ľudí a porovnávať ich
 • Otázky kvantity – koľko a za koľko?
 • Rozoznávať čas
 • Navigácia v priestore a meste
 • Písať a čítať zložitejšie tvary a slová

4. Školský „movers“ program – dieťa bude schopné:

 • Porozumieť a nasledovať väčšinu inštrukcií daných lektorom (Musíš toto, nesmieš tamto...)
 • Porozumieť iných hovoriacich o rodine, záľubách, výzore...
 • Používať prítomné časy a rozoznávať jednotlivé situácie
 • Rozprávať o budúcnosti s použitím budúceho času
 • Rozprávať a akciách v minulosti s použitím adekvátnych minulých časov
 • Porovnávať prídavné mená
 • Porozumieť krátkym príbehom a poviedkam, prerozprávať dej vlastnými slovami
 • Dopĺňať vynechané slová v texte

5. Školský „flyers“ program – dieťa bude schopné:

 • Používať všetky časy v jazyku na opísanie deja, faktov v prítomnosti, minulosti a budúcnosti
 • V jednoduchosti popísať problém
 • Používať základné podmienkové vety
 • Používať väčšinu modálnych slovies
 • Vymyslieť príbeh a prerozprávať dej
 • Porozumieť dlhším a zložitejším príbehom
 • Viesť hlbšiu konverzáciu na príbuzné témy

Online hodiny so slovenskými i zahraničnými lektormi v jazykoch:

ANGLICKÝ, NEMECKÝ, ŠPANIELSKY, TALIANSKY, FRANCÚZSKY, RUSKÝ, SLOVENČINA PRE CUDZINCOV

 • Skupinové a individuálne hodiny pre deti v každom veku
 • Kurikulum výučby navrhnuté tak, aby spĺňalo potreby detí vo veku 3 – 15 rokov
 • Vysoká flexibilita v čase, ktorý je prispôsobený Vašim potrebám
 • Skúšobná hodina 12 eur/60 min – napíšte nám!

1. Predškolský program – dieťa bude schopné:

 • Pozdraviť sa a predstaviť sa, odpovedať na základné otázky zo života okolo seba
 • Farby, čísla, tvary, pesničky a tančeky
 • Rozoznávať písmená abecedy
 • Použitie najbežnejších slov

2. Školský základný program – dieťa bude schopné:

 • Porozumieť a stavať jednoduché vety zo života okolo seba
 • Viesť jednoduché konverzácie s použitím zdvorilostných fráz, plniť základné úkony, napr. úkony v triede
 • Použiť základné modálne slovesá v zmysle schopností, dovolení a zákazov
 • Čítať a písať jednoduché, kratšie slová
 • Slovná zásoba z oblasti preferencií, hračiek, školských predmetov, zvieratiek...
 • Počúvať a opakovať frázy, slovnú zásobu po lektorovi

3. Školský „starters“ program – dieťa bude schopné:

 • Rozširovať predchádzajúce témy – rodina, zvieratká, preferencie...
 • Opisovať denné rutiny s použitím prítomného času
 • Objavovať všetky dostupné prítomné časy a tiež minulé javy
 • Opisovať ľudí a porovnávať ich
 • Otázky kvantity – koľko a za koľko?
 • Rozoznávať čas
 • Navigácia v priestore a meste
 • Písať a čítať zložitejšie tvary a slová

4. Školský „movers“ program – dieťa bude schopné:

 • Porozumieť a nasledovať väčšinu inštrukcií daných lektorom (Musíš toto, nesmieš tamto...)
 • Porozumieť iných hovoriacich o rodine, záľubách, výzore...
 • Používať prítomné časy a rozoznávať jednotlivé situácie
 • Rozprávať o budúcnosti s použitím budúceho času
 • Rozprávať a akciách v minulosti s použitím adekvátnych minulých časov
 • Porovnávať prídavné mená
 • Porozumieť krátkym príbehom a poviedkam, prerozprávať dej vlastnými slovami
 • Dopĺňať vynechané slová v texte

5. Školský „flyers“ program – dieťa bude schopné:

 • Používať všetky časy v jazyku na opísanie deja, faktov v prítomnosti, minulosti a budúcnosti
 • V jednoduchosti popísať problém
 • Používať základné podmienkové vety
 • Používať väčšinu modálnych slovies
 • Vymyslieť príbeh a prerozprávať dej
 • Porozumieť dlhším a zložitejším príbehom
 • Viesť hlbšiu konverzáciu na príbuzné témy

Online hodiny so slovenskými i zahraničnými lektormi v jazykoch:

ANGLICKÝ, NEMECKÝ, ŠPANIELSKY, TALIANSKY, FRANCÚZSKY, RUSKÝ, SLOVENČINA PRE CUDZINCOV

 • Skupinové a individuálne hodiny pre deti v každom veku
 • Kurikulum výučby navrhnuté tak, aby spĺňalo potreby detí vo veku 3 – 15 rokov
 • Vysoká flexibilita v čase, ktorý je prispôsobený Vašim potrebám
 • Skúšobná hodina 12 eur/60 min – napíšte nám!

1. Predškolský program – dieťa bude schopné:

 • Pozdraviť sa a predstaviť sa, odpovedať na základné otázky zo života okolo seba
 • Farby, čísla, tvary, pesničky a tančeky
 • Rozoznávať písmená abecedy
 • Použitie najbežnejších slov

2. Školský základný program – dieťa bude schopné:

 • Porozumieť a stavať jednoduché vety zo života okolo seba
 • Viesť jednoduché konverzácie s použitím zdvorilostných fráz, plniť základné úkony, napr. úkony v triede
 • Použiť základné modálne slovesá v zmysle schopností, dovolení a zákazov
 • Čítať a písať jednoduché, kratšie slová
 • Slovná zásoba z oblasti preferencií, hračiek, školských predmetov, zvieratiek...
 • Počúvať a opakovať frázy, slovnú zásobu po lektorovi

3. Školský „starters“ program – dieťa bude schopné:

 • Rozširovať predchádzajúce témy – rodina, zvieratká, preferencie...
 • Opisovať denné rutiny s použitím prítomného času
 • Objavovať všetky dostupné prítomné časy a tiež minulé javy
 • Opisovať ľudí a porovnávať ich
 • Otázky kvantity – koľko a za koľko?
 • Rozoznávať čas
 • Navigácia v priestore a meste
 • Písať a čítať zložitejšie tvary a slová

4. Školský „movers“ program – dieťa bude schopné:

 • Porozumieť a nasledovať väčšinu inštrukcií daných lektorom (Musíš toto, nesmieš tamto...)
 • Porozumieť iných hovoriacich o rodine, záľubách, výzore...
 • Používať prítomné časy a rozoznávať jednotlivé situácie
 • Rozprávať o budúcnosti s použitím budúceho času
 • Rozprávať a akciách v minulosti s použitím adekvátnych minulých časov
 • Porovnávať prídavné mená
 • Porozumieť krátkym príbehom a poviedkam, prerozprávať dej vlastnými slovami
 • Dopĺňať vynechané slová v texte

5. Školský „flyers“ program – dieťa bude schopné:

 • Používať všetky časy v jazyku na opísanie deja, faktov v prítomnosti, minulosti a budúcnosti
 • V jednoduchosti popísať problém
 • Používať základné podmienkové vety
 • Používať väčšinu modálnych slovies
 • Vymyslieť príbeh a prerozprávať dej
 • Porozumieť dlhším a zložitejším príbehom
 • Viesť hlbšiu konverzáciu na príbuzné témy