Naučíme Vás učiť sa

Naučíme Vás učiť sa

„Produktom našej práce je náš spokojný a usmiaty zákazník, ktorý sa teší, že sme spoločne s jeho vyvinutou snahou dospeli k cieľu.“

VEVE nevynašla kúzelnú metódu, ktorá Vás z ničoho naučí všetko a hneď. Učenie sa jazykov je dlhodobý proces, ktorý vyžaduje hlavne sebadisciplínu, motiváciu a trpezlivosť. VEVE v kombinácii s Vašimi prioritami Vás jazyk naučí. Avšak bez Vašej zásluhy to nepôjde. My Vám poskytneme profesionálne zázemie a detailnú vstupnú diagnostiku, vy naopak Vaše presvedčenie a energiu. Táto kombinácia zaručuje pokrok a úspech.

Dobrý kurz je postavený predovšetkým na detailnej vstupnej diagnostike, na základe ktorej vieme zistiť, aký typ študenta ste. Každý študent je individuálny a preto sa nedá s určitosťou tvrdiť, či taká alebo onaká forma výučby je účinnejšia. Niekomu vyhovujú individuálne hodiny, inému zase skupinové. Jednoznačné merítko efektivity a úspešnosti neexistuje. Avšak na základe osobnej diagnostiky sa vieme priblížiť k spoznaniu Vašich predstáv, očakávaní, osobnostnej diagnostiky a následne vhodne zvoleným typom lektora. 80% zákazníkov sme nadobudli pozitívnymi referenciami, ktoré sa šíria rýchlosťou blesku. Tie negatívne tiež a preto robíme všetko pre to, aby na ne nebol dôvod.

Po mnohých rokoch na trhu v oblasti vzdelávania, či už v štátnej alebo súkromnej sfére, si plne uvedomujeme potrebu poskytnutia kvality. Metód prinesených zo zahraničia je mnoho, zákazník si môže vybrať v spleti rôznych produktov, ktoré sľubujú hlavne rýchlejší pokrok v jazyku. Slogany typu „My ťa to naučíme 4x rýchlejšie vyskakujú na nás z rôznych reklamných plôch. Otázkou je: „Je to naozaj tak?“ Nie je to skôr o kooperácii študenta s lektorom, ale hlavne sebazapretie a sebadisciplína? Myslím, že vo fitness oblasti je to identické. Cvičiť s trénerom budem od rána do večera, ale kým neupravím životný štýl, ani tréner so mnou žiadne zázraky neurobí. Preto my vieme, že ste stále na začiatku v rovnakom cykle od strednej školy. My Vám neponúkame po stýkrát tie isté začiatky, my Vás chceme reálne posunúť ďalej.