Pre koho?

Ako to celé vzniklo?

Volám sa Veronika a srdečne Vás vítam v mene našej jazykovej školy VEVE. Nech sa páči nahliadnite na naše riadky a vyberte si presne to, čo potrebujete v oblasti jazykového servisu.

Jazyková škola VEVE vznikla v roku 2002 ako jednoduchá jazyková inštitúcia poskytujúca kurzy anglického jazyka, vedené mnou ako hlavnou lektorkou a ďalších 2 externých lektorov. Zameriavala sa predovšetkým na firemnú výučbu vo všetkých úrovniach jazykového referenčného rámca a na všetky hierarchické stupne zamestnancov, od juniorov až po top senior management.

Postupom času a zvýšeným dopytom po našich službách sa k nám pridávali ďalší lektori, vrátane zahraničných rodených hovorcov a lektori rôznych iných cudzích jazykov.

V januári 2018 sme otvorili naše školiace centrum, so sídlom Ružová dolina 25 v budove Rozadolu v Bratislave, Ružinove. Tu sme sa rozhodli poskytnúť komplexné jazykové služby pre všetkých členov rodiny, odborných profesionálov, ale i zamestnancov nielen okolitých firiem. Postupom času sa naše portfólio jazykov značne rozšírilo, nielen o klasické európske jazyky (anglický, nemecký, ruský, španielsky, taliansky, francúzsky a iné), ale i o nie bežné exotické jazyky ako napríklad arabský, grécky, čínsky, japonský, holandský a iné.

Jazyková škola VEVE vyškolila tisícky zamestnancov štátnej i súkromnej sféry, poskytla hodiny cudzích jazykov stovkám detí materských, základných a stredných škôl, zabezpečila úradné a neúradné preklady na rôzne účely verejných obstarávaní, ale i súkromnej potreby. Takisto zastrešovala niekoľko letných jazykových táborov. Pretože VEVE nie je iba o mne, VEVE je predovšetkým o našom skvelom teame šikovných a pracovitých ľudí, ktorí svoju prácu robia s vášňou. Ďakujem všetkým lektorom a spolupracovníkom, ale i vám klientom, ktorí ste sa rozhodli dať na cestu jazykov práve s nami.

Neváhajte a pridajte sa aj Vy k nám! Radi Vás presvedčíme o našich kvalitách.