Profesionálny prístup

Určite sa nebudete nudiť

Základom úspešnej a spokojnej spolupráce je predovšetkým profesionálny lektor. Pri výbere lektora dbáme na viacero faktorov. Okrem zaručenej odbornosti nás zaujíma pridaná hodnota lektora v jeho osobnosti, schopnosti adaptácie a vnútornej energie. Každý lektor v Jazykovej škole VEVE má vášeň pre svoju prácu a to ho odlišuje od bežného lektora, školiteľa.

Hodiny v skupinovom alebo individuálnom kurze sú vedené aktívne a dynamicky. Kurz je zameraný na praktické využitie jazyka v autentických situáciách od prvej hodiny. Aj samotný začiatočník je schopný tvoriť vety už od prvej hodiny a využívať prvé gramatické javy pre konštrukciu jednoduchej komunikácie.

Jazyková škola VEVE nevynašla žiadnu kúzelnú metódu, ktorá Vám zaručí okamžité výsledky. Ktorá Vás z ničoho naučí všetko a hneď. Učenia sa jazykov je celoživotný proces, ktorý vyžaduje predovšetkým sebadisciplínu, motiváciu a výdrž. Spoločne s Vami to však dokážeme.

Začiatočníci si vybudujú komplexné základy, na ktorých budú stavať v budúcnosti. Spoločne sa naučíme výslovnosť, porozumieť hovorenému slovu, elementárne gramatické javy, základnú slovnú zásobu a hlavne komunikovať. Postavíme silné základy, od ktorých sa v budúcnosti odrazíte jednoduchšie a istejšie.

Pri pokročilej úrovni začneme predovšetkým odstraňovaním zlých návykov. Bez dobrých základov je každý ďalší krok o to náročnejší. Zameriame sa na logické pochopenie gramatickej štruktúry jazyka, ktorá je veľmi dôležitá pri ďalšej nadstavbe. Okrem porozumenia hovoreného slova sa posunieme na vyššiu úroveň komunikácie v spoločensky aktuálnych témach.

A čo keď sa dohovorím a to mi bohužiaľ nestačí? V tom prípade je nutné sa zamerať na obohatenie slovnej zásoby, aby Vaše vyjadrovanie neobsahovalo opakovanie rovnakých slov. očakáva sa dôstojná schopnosť porozumenia, ale obmedzený aktívny jazyk. Dlhotrvajúce zlé návyky sa nahradia logicky vysvetlenými javmi, aby sa jazyk učil na báze logiky. Dospelý človek sa už nenaučí jazyk prirodzene ako je to v prípade dieťaťa.