VEVE jazyková agentúra

VEVE jazyková agentúra

„Snaha vytvoriť firmu je ako piecť tortu. Musíte mať všetky ingrediencie v tom správnom pomere.“ ​- Elon Musk – Volám sa Veronika a srdečne Vás vítam v mene jazykovej agentúry VEVE. Agentúry, vďaka ktorej dosiahnete svoje ciele v jazykovom sebarozvoji, pracovné ciele závislé na jazykovej zdatnosti, prípadne vyriešite okamžitú potrebu prekladov a tlmočení.

Vždy som túžila mať prácu, ktorej výsledkom je produkt. Pod pojmom produkt nemám na mysli iba hmotný predmet v rukách zákazníka, ale akákoľvek služba, ktorá dáva zmysel. Keď sa ma niekto opýta: „Čo je produktom Vašej práce?“, vždy chcem a musím odpovedať: „Produktom mojej práce je náš spokojný a usmiaty zákazník, ktorý sa teší, že sme spoločne s jeho vyvinutou snahou dospeli k cieľu.“ 80% zákazníkov sme nadobudli pozitívnymi referenciami, ktoré sa šíria rýchlosťou blesku. Tie negatívne tiež a preto robíme všetko pre to, aby na ne nebol dôvod. Po mnohých rokoch na trhu v oblasti vzdelávania, či už v štátnej alebo súkromnej sfére, si plne uvedomujem potrebu poskytnutia kvality. Metód prinesených zo zahraničia je mnoho, zákazník si môže vybrať v spleti rôznych produktov, ktoré sľubujú hlavne rýchlejší pokrok v jazyku. Slogany typu „My ťa to naučíme 4x rýchlejšie vyskakujú na nás z rôznych reklamných plôch. Otázkou je: „Je to naozaj tak?“ Nie je to skôr o kooperácii študenta s lektorom, ale hlavne sebazapretie a sebadisciplína? Myslím, že vo fitness oblasti je to identické. Cvičiť s trénerom budem od rána do večera, ale kým neupravím životný štýl, ani tréner so mnou žiadne zázraky neurobí. Preto my vieme, že ste stále na začiatku v rovnakom cykle od strednej školy. My Vám neponúkame po stýkrát tie isté začiatky, my Vás chceme reálne posunúť ďalej.

Dosiahnutie Vašich jazykových cieľov stojí hlavne na Vás. My sa budeme snažiť vytvoriť Vám tie najlepšie podmienky na ceste k Vašim cieľom . !Pre dosiahnutie vašich cieľov sa BUDETE MUSIEŤ UČIŤ!, bez Vašej snahy sme však stratení a nemožní.​ Preto si vyberte partnera, s ktorým máte pocit, že to pôjde ľahšie. Dovoľte nám sprostredkovať tento pocit práve Vám. Rečí a konkurencie na trhu je veľa, preto prosím nahliadnite na naše riadky. Utvorte si dojem a pustime sa do práce, aby sme Vás reálne mohli presvedčiť o našich kvalitách. Bude mi cťou Vás spoznať a spoločne si dokážeme, že to naozaj je možné.